SOBIBOR

DVD- u. Blu-ray | VÖ 28.2.2019

Drama | Russland 2018

Label: New KSM Cinema

Regie: Konstantin Khabensky

Drehbuch: Ann Chernakova, Michael Edelstein und Ilya Vasiliev

mit Konstantin Khabensky, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova u.v.m.

Pressematerial unter www.ksmfilm.de